Tarayiciniz JavaScript desteklemiyor.

İMECE

Ev üreticileri üretim ve pazarlama grubu

Ülkemizde maalesef ki yavru köpek üretimi bazı çiftliklerde nahoş standartlarılar da yapılmakla birlikte üretilen yavru köpeklerin sürekli kafeste tutulmalarından dolayı, sağlıksız, özgüveni yoksun yavru köpekler üretilmektedir. Yavru can dostlarını sahiplenen aileler, kendi yaşam standartlarına dahil ettikleri yavru köpeklerini uzun süre terapiden sonra mutlu ve huzurlu bir yavru köpek karakterine ulaştırabilmektedir. 

Yavru Köpek üretiminde sevgi ve öz güvene dayalı değerler üzerine üretimini yapan ev üreticilerinin hakkını yemek maalesef ki vicdansızlık olacaktır. Ev üreticisi arkadaşlarımız, yapmakta olduğumuz çalışma sonucunda her birimiz yasal platformda üretim yapmak suretiyle tüm dünyaya emsal olacak bir gruplaşma arzusu içerisindeyiz.

Lütfen bizimle irtibata geçerek, birlikte çalışmak suretiyle evcil dostlarımızın yeni ailelerine, mutlu ve sağlıklı bir şekilde kavuşmalarını sağlayalım. Yasal prosedürler tamamlandıktan sonra sayfamız yayın hayatına başlayacaktır, sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Ev üreticileri üretim ve pazarla kooperatifi ana sözleşmesi

İMECE ÜRETİM ve PAZARLAMA KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ

 

Birinci Bölüm

KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ,
UNVAN, MERKEZ VE ŞUBELER, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET KONULARI


KURULUŞ:

Madde 1- Bu ana sözleşmede isimleri, tabiiyetleri, adresleri ve taahhüt ettikleri sermaye
payları gösterilen, kişiler tarafından, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre değişir
ortaklı, değişir sermayeli ve sınırlı sorumlu bir Üretim ve Pazarlama Kooperatifi kurulmuştur.


TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:
Madde 2- Kooperatif ticaret s
iciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Tescilden önce kooperatif
namına iş ve işlem yapanlar bunlardan şahsen ve zincirleme olarak sorumludur. Ana sözleşmede
yapılacak değişiklikler kuruluştaki usule bağlıdır.


UNVAN:
Madde 3- Kooperatifin unvanı,
Sınırlı Sorumlu İmece Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’dir.


MERKEZ VE ŞUBELER:
Madde 4- Kooperatif merkezi Bursa ilidir.
Kooperatif gerekli gördüğü takdirde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Şubeler,
merkezin sicil kaydına atıf yapılmak suretiyle bulundukları yer ticaret siciline tescil olunurlar.


SÜRE:
Madde 5-
Kooperatif süresizdir.


AMAÇ VE FAALİYET KONULARI:
Madde 6-
Kooperatifin amacı; kooperatifin konusuna giren ve ortaklarının ürettiği; Köpek, Kedi ve bunların mamaları gibi ürünlerini iyi şartlarla değerlendirmek ve ortaklarının ekonomik menfaatlerini korumaktır.

Bu amaçla kooperatif;

1) Ortaklarının bu ürünlerinin üretiminde kullanacakları araç, gereç ve her türlü ihtiyaç
maddelerini iç ve dış piyasalardan temin eder ve uygun fiyatlarla ortaklarına intikal ettirir.

2) Ortak ürünlerini iç ve dış piyasalarda değerlendirmek ve pazar isteklerine uygun hale
getirmek üzere gerekli tasnifleme ve pazarlama tesislerini kurar, işletir ve kiraya verir.

3) Piyasaya sevk edilecek ortak ürünlerinin kalitelerinin bozulmamasını teminen standart
kaplara yerleştirilmesini sağlar, muhafaza ve nakliye işlerini yapar.

4) Her malın teknik ve piyasa taleplerine uygun ve standart şekillerde ambalajlanmasını
sağlar.

5) Aynı amacı taşıyan diğer kooperatif ve kuruluşlarla işbirliği yapar ve bu kuruluşlarla
ortaklaşa tesisler kurar.

6) Piyasada düzenleyici bir yer alarak zararlı fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için
çalışır.

7) Ortaklarının bankalar ve diğer müesseselerden alacakları krediler için gerektiğinde
teminat karşılığı garanti verir.

8) Gerektiğinde bayilikler tesis eder.

9) Kooperatifin kredi ihtiyacının karşılanması amacıyla ilgili finansman kuruluşlarına
başvuruda bulunur, borçlanır, açılan kredinin zamanında ve amacına uygun kullanılmasını sağlayıcı
tedbirleri alır.

10) Amaçları doğrultusunda gerekli araçlar ile gayrimenkul ve işletmeler satın alır,
gerektiğinde satar, kiralar, kiraya verir.

11) Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri üst kuruluşlarına girer.

12) Sosyal tesisler, bakım ve tamir tesisleri, irtibat büroları ve ofisler kurar, kiralar, devralır,
işletir veya işletilmesini sağlar, gerektiğinde kiraya verir.

13) Amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren şirketlere ortak olabilir.

14) Ortaklarının kooperatif konusu ile ilgili sigorta ihtiyaçlarına aracı olur.

15) Gerektiğinde konusu ile ilgili eğitim, yayın, araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur.

16) Amaçları doğrultusunda fonlar oluşturabilir.

 

İmece whatsapp ev üreticileri grubumuza katılmak için 0532 343 80 41 numaralı telefona yetiştirdiğiniz köpek ırkları ve hangi şehirde olduğunuzun mesajımı atmanız yeterli olacaktır.